خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش: آذر ۱۳۴۹

عنوانخبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش: آذر ۱۳۴۹
گونهمقاله
نویسندگاندفتر اطلاعات و روابط عمومی,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

دی ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۲-۶۴
پدیدآورندگان

تهیه کننده: دفتر اطلاعات و روابط عمومی

موضوعآموزش ابتدائی, آموزش دوره راهنمایی, آموزش ديداري - شنيداري, آموزش فنی و حرفه ای, آموزش متوسطه, آموزش و پرورش کودکان استثنایی, تربیت معلم, دفتر اطلاعات و روابط عمومی, سپاه دانش, کتاب درسی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خبرهای گوناگونی درباره ی آموزش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، آموزش کودکان استثنایی و فنی حرفه ای، آموزش سمعی بصری، سپاه دانش، تربیت معلم، انتشارات آموزشی، طرح های آموزشی، تربیت بدنی، امور تربیتی، کتاب های درسی، برنامه ها و دیگر مسائل مطرح در حوزه ی آموزش و پرورش، همراه آماری از تعداد دانش آموزان در مقطع های گوناگون تحصیلی و شمار کلاس هایی که به مجموعه اضافه شده اند.Nike sneakers | Nike, adidas, Converse & More