خبرها : ادبیات کودکان در دانشگاه اصفهان نیز تدریس خواهد شد

عنوانخبرها : ادبیات کودکان در دانشگاه اصفهان نیز تدریس خواهد شد
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۶

شماره

س ۱۵ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵
موضوعادبیات كودكان, تدریس, دانشگاه اصفهان, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

اعلام خبر گنجاندن درسی به نام " ادبیات و خواندنیهای کودکان" به عنوان درس اختیاری ۲ واحدی در گروه آموزشی کتابداری دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و اعلام آمادگی شورا برای همکاری با این گروه.Buy Sneakers | Nike Wmns Air Force 1 07 Essential White Silver Gold Women Casual , Cellmicrocosmos Marketplace