خبرهای فرهنگی کشور : تاسیس کودکستان در رضائیه

عنوانخبرهای فرهنگی کشور : تاسیس کودکستان در رضائیه
گونهمقاله
شماره دسترسی١٥٥٤٢
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دی ١٣٢٨

شماره

س ٢٤ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦٣-٦٤
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش و پرورش, كودكستان ها, مقاله
متن کامل

خبر تاسیس یک کودکستان در رضائیه (ارومیه) از سوی اداره ی فرهنگ آن شهر، که مربیان آن دوره ی تربیت کودک را گذرانده اند.Best Authentic Sneakers | UOMO, SCARPE