خاک

عنوانخاک
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-

ناشرپیك دانش آموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم آبان ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۱۴ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۲]
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر لیونی

موضوعادبيات تاليف, پیک دانش آموز, دولت آبادی، پروین, شعر, لیونی, مقاله
متن کامل

شعری در بیان علاقه به طبیعت و زیبایی هایش.short url link | Patike