خانواده و امتحانات

عنوانخانواده و امتحانات
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۲-۶۸، ۸۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (رنگی)

موضوعامتحانات, مشارکت والدین, مقاله, مکتب مام
متن کامل

میزگردی با حضور مربیان و اولیا مدارس در مورد دو محور، وظایف خانواده در مورد آمادگی ایجاد تسهیلات برای بچه‌ها به منظور شرکت در امتحانات و نقش خانواده دربرابر نتیجه امتحانات فرزندان.