خاطره ای از وضع زندگی محصلین در گذشته

عنوانخاطره ای از وضع زندگی محصلین در گذشته
گونهمقاله
ناشرخاطرات وحید
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۵-۵۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعابوالفضل آل بویه, تهران, خاطرات, خاطرات وحید, دانش آموزان, قزوین, مدرسه ها, معلمان, مقاله
متن کامل

خاطرات ابوالفضل آل بویه از وضع دانش آموزان، مدرسه ها و آموزگاران در تهران و قزوین.Running Sneakers | Nike - Shoes & Sportswear Clothing