خاصیت مار سفید

عنوانخاصیت مار سفید
گونهمقاله
نویسندگانگریم, ویلهلم کارل, گریم, یاکوب لودویگ کارل
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۸

شماره

دوره۶ ش۴۸ (۳۲۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

برادران گریم

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله, منابع نوشتاری, ویلهلم کارل گریم, یاکوب لودویک کارل گریم
متن کامل

خدمتکار پادشاه با خوردن غذای او که مارسفیدی است، می تواند صدای جانوران را بشنود و حرف آنها را بفهمد. وقتی پادشاه از کار او باخبر می شود او را به مرگ محکوم می کند. اما خدمتکار می گریزد و در جنگل به جانوران کمک های بسیار می کند. آنها نیز هنگامی که او به خواستگاری دختر پادشاه می رود، کمک می کنند تا خواسته های عجیب و مشکل دختر پادشاه را برآورد و با او ازدواج کند.

Sports brands | Gifts for Runners