خاتمه امتحانات

عنوانخاتمه امتحانات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲ تیر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۲۸ (۱۳۰۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعامتحانات, کوشش, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

گزارشی از برگزاری و پایان امتحان های مدرسه ی ملی ۶ کلاسه در اردکان و اعلام رضایت از نتیجه ی امتحان ها.