ح‍ق‌ و ن‍‍اح‍ق‌

عنوانح‍ق‌ و ن‍‍اح‍ق‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٦١٠ک
پدیدآورندگاننظام الملک, حسن بن علی
تاریخ تولد - وفات

٤٠٨-٤٨٥ق

پدیدآورندگان همکارآذریزدی, مهدی
عنوان فرعیی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از "س‍ی‍‍اس‍ت‌ ن‍‍ام‍ه‌" خ‍و‌اج‍ه‌ ن‍ظ‍ام‌ ‌ال‍م‍ل‍ک‌
ناشراشرفی
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۵۲ ص
اندازه۵/۱۶*۸/۲۳س.م
پدیدآورندگان

[حسن بن علی نظام الملک]؛ بازنويس م‍‍ه‍د‌ی ‌‌آذری‍زد‌ی‌

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, اشرفی, بازنویسی, حسن بن علی نظام الملک, حکایت, حكایت, داستان فارسی, کتاب, مهدی آذریزدی, م‍‍ه‍د‌ی ‌‌آذری‍زد‌ی‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

بهاء

۲۰ ریال

عنوان کوتاهق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍ازه‌ ‌از ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍‍ه‍ن‌؛ ۲
نوبت چاپچ‍‍اپ‌ ‌اول‌: ۱۳۴۵، چ‍‍اپ‌ دوم:‌ ۱۳۴۷، چ‍‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۵۰
متن کامل

یکی از امیران معتصم، خلیفه ی عباسی، از مرد کاسبی پول قرض مى گیرد. اما هنگامی که باید پول را پس بدهد، گرفتن آن را انکار مى کند. درویشی، کاسب را نزد پیر مؤذن مى فرستد. مؤذن خیلی زود پول را از امیر مى گیرد. وقتی کاسب چگونگی ماجرا را جویا مى شود، پیر مؤذن مى گوید که یک بار دیگر نیز یکی از امیران خلیفه مرتکب خلافی شده بود. او، شب هنگام اذان این خبر را داد و با این کار معتصم را خبردار کرد. خلیفه نیز امیر را به مجازات رساند. این امیر هم از تکرار آن واقعه مى ترسید که پول را پس داد.Buy Kicks | New Balance 530 Til Kvinder, hvid - MR530SG