ح‍س‍ن‍ی‌

عنوانح‍س‍ن‍ی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۹۴۵ک
پدیدآورندگاندادور, محمد علی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۹-

عنوان فرعیق‍ص‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا
ناشرميرا
مکان انتشار[تهران]
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۳۹ص‌
اندازه۲۱*۱۴س.م
پدیدآورندگان

م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ دادور

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, محمد علی دادور, م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ دادور
گروه سنی(ج)
بهاء

۳۰ريال

نوبت چاپچاپ اول ۱۳۵۳. چ‍اپ‌ دوم‌ ۱۳۵۴. چاپ سوم ۱۳۵۶
متن کامل

حسنى با مادرش در یک خانه مخروبه زندگى مى‌کند. مادر حسنی در خانه مردم کار می‌کند و پدر حسنی براى کار به کویت رفته است. حسنى شاگرد مغازه ی قفس فروشی است. اما از کار قفس فروشی و آنهایی که قفس پرندگان را می‌خرند خوشش نمی‌آید. در مغازه قفس فروشی یک قفس کبوتر است که حسنی هر روز دور از چشم آسید مصطفی به او آب و دانه می‌دهد. یک روز که حسنی با سبو برای آب اوردن به آب انبار می رود سبو می‌شکند. حسنی بدنبال سبو سر از کارگاه کوزه گری در می‌آورد. زمانی که می‌خواهد سبویی را بردارد در بسته می‌شود. ساعت ها طول می‌کشد تا حسنی از کارگاه خارج شود. آسید به خاطر تاخیرش او را می‌زند. حسنی هم کبوتر آسید را می‌دزد و آزاد می‌کند و دیگر به مغازه بر نمی‌گردد.latest Nike Sneakers | NIKE AIR HUARACHE