ت‍ص‍وی‍ر ژن‍ی‌

عنوانت‍ص‍وی‍ر ژن‍ی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۲۴۲ک
پدیدآورندگانناتان, رابرت
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۴- ۱۹۸۵

پدیدآورندگان همکارشهنواز (شریف زاده), شهناز
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Portrait Of Jennie

ناشرب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۲
تعداد صفحه۱۷۶ ص
اندازه۱۴*۲۱
پدیدآورندگان

اث‍ر راب‍رت‌ ن‍ات‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍ن‍از ش‍ه‍ن‍واز(ش‍ری‍ف‌ زاده‌)

موضوعادبیات ترجمه, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, داستان امریکایی, داستان عاشقانه, راب‍رت‌ ن‍ات‍ان‌, ش‍ه‍ن‍از ش‍ه‍ن‍واز (ش‍ری‍ف‌ زاده‌), ش‍ه‍ن‍از ش‍ه‍ن‍واز ش‍ری‍ف‌ زاده‌, کتاب
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۶۰ريال

عنوان کوتاهب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ؛۱۶۸ : ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌؛ ۳۶
نوبت چاپچاپ اول ۱۳۴۲. چاپ دوم ۱۳۴۷
متن کامل

ابن نقاش تنگدستی با الهام از عشق دخترى به نام ژنى، پرده‌اى می‌آفریند که سبب موفقیت و شهرتش می‌شود. بامرگ پدر و مادر ژنی او به صومعه می‌رود و پس از مدتی برای ادامه تحصیل راهی فرانسه می‌شود. ابن پس از مدتی خانه ای در شهر ترورو، نزدیک رودخانه می‌گیرد و قایقی که با ان تا خلیج مکزیک برود. سفر ژنی بیش از ۸ سال طول می‌کشد و ژنی در راه بازشت به امریکا بر اثر طوفان از روی عرشه کشتی به دریا سقوط می‌کند. امواج او را به نزدیکی جایی که ابن از قایق پیاده شده و امواج سهمگین اقیانوس را نگاه می‌کند می‌برد. ابن با دیدن ژنی تلاش می‌کند او را نجات دهد اما موفق نمی‌شود.buy shoes | nike fashion