تیستو سبز انگشتى

عنوانتیستو سبز انگشتى
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٢٠ک
پدیدآورندگاندروئون, موریس
تاریخ تولد - وفات

١٩١٨- ۲۰۰۹

پدیدآورندگان همکارفالگرن (جواهری), جوان, گلستان, لیلی
عنوان دیگر

عنوان اصلى: Tistou Les Pouces Verts

ناشرکانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه١٥٨ص
اندازه٥/١٢*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

نوشته موريس دروئون؛ نقاشى از جوان فالگرن (جواهرى)؛ ترجمه ليلى گلستان

موضوعادبیات ترجمه, جوان فالگرن جواهرى, فانتزی آرمان خواه, فانتزى فرانسوى, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, لیلى گلستان, ليلى گلستان, موریس دروئون, موريس دروئون
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

نوبت چاپچاپ سوم: ۱۳۵۷
متن کامل

براى تربیت تیستو هیچ یک از شیوه هاى آموزش معمول کارساز نیست. باغبانى کشف مى‌کند که او انگشتانى سبز کننده دارد، یعنى مى تواند هر گاه و هر جایى که اراده کند سبزه برویاند. او زندان را تبدیل به باغى مى‌کند و در باغ وحش براى جانوران مختلف گیاهان محل زندگى واقعى شان را مى‌رویاند. در هنگام جنگ، در جنگ افزارها گل و گیاه مى رویاند و با خارها و گزنه ها جلو پیشروى تانک ها و ماشین‌هاى جنگى را مى‌گیرد. گل و گیاه نمى‌گذارند بدى وارد شود. مرگ تنها چیزی است که گیاه نمى‌تواند مانعش شود. سرانجام تیستو دو بال در مى‌آورد و به جهان دیگر پرواز مى‌کند. آن گاه مردم مى‌فهمند که او یک فرشته بوده است.Best Authentic Sneakers | NIKE