تفکر علمی چیست ؟

عنوانتفکر علمی چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانآرین, آرین دخت
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۶

شماره

س ۲۸ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸-۴۱
پدیدآورندگان

ترجمه آرین دخت آرین

موضوعآرین دخت آرین, آموزش و پرورش, روش هاي تدريس, مقاله
متن کامل

اشاره به مهم ترین مسئولیت‌ آموزش و پرورش، که مجهز ساختن کودک با روشی است که بتواند مسایل زندگی را شخصاً حل کند. به همراه معرفی راهکارها و روش هایی برای آموزش و پرورش درست کودکان و تقویت توانایی های آن ها.