تعطیلات خرس کوچولو، دو آواره

عنوانتعطیلات خرس کوچولو، دو آواره
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٨٨ک
پدیدآورندگانمیل, هنری
پدیدآورندگان همکارآژنگ, مهرداد
ناشردنیای مطبوعات
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته هنری میل؛ ترجمه ی مهرداد آژنگ

موضوعادبیات ترجمه, دنیای مطبوعات, فانتزی جانوری, کتاب, مهرداد آژنگ, هنری میل
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٥٠ ریال

عنوان کوتاهداستانهای کودکان؛ ٥
متن کامل

خرس برای گذراندن تعطیلات به شهر نزد دوستانش می رود. خوک و اردک که می فهمند ارث زیادی به خرس رسیده است، در پی فرصتی هستند تا پول‌ها را از دست خرس درآورند. خرس به زمین می افتد و پشت‌اش درد می‌گیرد. خوک و اردک به او می‌گویند سخت بیمار و در حال مرگ است. اما سگ به خرس می گوید تنها خاری به پشت‌اش رفته و آن را برایش در می‌آورد. خرس که متوجه حیله‌ی خوک و اردک می‌شود، چوبی بر می‌دارد و دنبال آنهامی‌رود.latest jordans | Mens Flynit Trainers