تشکیل شورای کتاب کودک(دستنویس)

عنوانتشکیل شورای کتاب کودک(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۴۴۲ت‌
فرستندهمشایخی, محمد
گیرندهمیرهادی, توران
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۱
تاریخ نشر

۱۲آذر ۱۳۴۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), سند, محمد مشایخی, منابع نوشتاری
متن کامل

نامه محمد مشایخی درباره دعوت شورای کتاب کودک و تشکیل آن شورا واستقبال مشایخی از تشکیل شورا ی کتاب کودک .Nike footwear | UK Trainer News & Releases