تربیت جوانان

عنوانتربیت جوانان
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۱۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآموزش و پرورش, کوشش, مدرسه ها, مقاله, نیازهای آموزشی
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت و اهمیت آموزش کودکان و نوجوانان در مدرسه ها با توجه به نیازهای اجتماع، نقد سامانه ی آموزش و پرورش و نقش آن در فساد جوانان و پیشنهادهایی برای فعالیت زنان و جوانان.affiliate link trace | nike air barkley posite 76ers shoes for women Maximum Volume DJ4633-010 Release Date - SBD