تحلیل محتوای کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم و سوم متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش

عنوانتحلیل محتوای کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم و سوم متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانزائر دارابی, علی, محسنی, نیک چهره
عنوان فرعیبررسی تصویر زن و مرد در کتابهای مزبور
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۶
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۰۷ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما نیک چهره محسنی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیروانشناسی تربیتی
موضوعآموزش متوسطه, پایان نامه, تحلیل محتوا, تحليل محتوا, علی زائر دارابی, کتاب درسی, منابع نوشتاری, نیک چهره محسنی
متن کامل

تحلیل محتوای کتاب درسی سه سال متوسطه: فارسی سال اول دبیرستان تالیف خبره زاده، فارسی سال دوم دبیرستان تالیف محمدرضا شفیعی و فارسی سال سوم تالیف خسرو فرشیدورد و حسن احمدی گیوی برای بررسی نقش زن و مرد در محتوای این کتاب هاAdidas shoes | nike mercurial superfly green size 7 shoes europe Magic Mushroom , Where To Buy , DH7650-600 , Ietp