تابستان نفرین شده

عنوانتابستان نفرین شده
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٥٠ک
پدیدآورندگاننوروزی (چینه), حسین
ناشرعلوم
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

حسین نوروزی (چینه)

موضوعادبیات تالیف, حسین نوروزی (چینه), حسین نوروزی چینه, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٣٠ ریال

عنوان کوتاهداستان کودکان و نوجوانان
متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل: "سرگذشت مجید": مجید در خانه ای کار می‌کند که بسیار او را آزار می‌دهند. روزی ارباب او را کتک می‌زند. مجید از خانه فرار می‌کند، اما بیرون از خانه در سرما یخ می‌زند و می میرد؛ "تابستان نفرین شده": پسری از خانواده ای فقیر که درسش را رها کرده تا کار کند، می‌شنود که مار مادرش را نیش زده است، اما لحظه ای که مادر را به بیمارستان می‌رسانند بسیار دیر شده است. او فکر می‌کند اگر پول داشتند چنین نمی‌شد.Sportswear Design | Air Jordan