تأثیر وراثت و محیط بر هوش

عنوانتأثیر وراثت و محیط بر هوش
گونهمقاله
نویسندگانایمن, ایرج
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۲

شماره

دوره۴ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸۵-۳۹۲
موضوعآموزش و پرورش, ایمن، ایرج, توارث, خانواده, سخن, مقاله, هوش
متن کامل

مطالبی در بررسی تأثیر وراثت بر هوش فرزندان، ضرورت مطالعه ی تاریخ خانواده ها، مقایسه ی پدر و مادر وفرزندان، مقایسه ی فرزندان یک خانواده و همراه با توضیحاتی درباره ی تأثیر آموزش و پرورش در کودکستان و مدرسه بر کودکان.Sports brands | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces