بچه گربه مقلد

عنوانبچه گربه مقلد
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٧٨ک
پدیدآورندگاناورس, هلن
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Copy_ kitlen

ناشرنورجهان
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٦] ص
اندازه١٧*٥/١١س.م.
پدیدآورندگان

هلن و آلف ایورس

موضوعادبیات ترجمه, فانتزی جانوری, کتاب, نور جهان, هلن اورس, هلن و آلف ایورس
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

متن کامل

بچه گربه به جای تقلید از کارهای مادرش، از کارهای دیگر جانوران تقلید می‏کند. اما سرانجام یاد مى گیرد که باید کارهای مادرش را تکرار کند. به زبان فارسی- انگلیسیRunning sports | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff