بچه های ما مخصوصا در مدارس شهرستانها برای زندگی در این عصر تربیت نمیشوند

عنوانبچه های ما مخصوصا در مدارس شهرستانها برای زندگی در این عصر تربیت نمیشوند
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۰ خرداد ۱۳۵۰

شماره

س۵ ش۲۴۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳، ۵۶۰
موضوعآموزش و پرورش, اصلاح برنامه درسی, جوانان امروز, فضاهای آموزشی, کتابخانه آموزشگاهی, معلمان, مقاله, مواد برنامه درسی
متن کامل

بررسی وضعیت آموزش و پرورش وفضاهای آموزشی در شهرستان ها و ضرورت توجه به مدرس های حرفه ای، استخدام معلم، ساخت کتابخانه و آزمایشگاه در مدرسه ها.jordan Sneakers | Zapatillas de running Nike - Mujer