بچه های خلیج

عنوانبچه های خلیج
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٤٤ک
پدیدآورندگانماهیدشتی, محمد رضا
عنوان فرعیبرای نوجوانان
ناشرباران
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٨ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

محمدرضا ماهیدشتی

موضوعادبیات تالیف, باران, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمدرضا ماهیدشتی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: قادر و قاصد دیگر به مدرسه نمیروند؛ سلمان و رسول میخواهند با جاشوها و ماهیگیرها صحبت کنند؛ ایوب نمی‌خواهد زمینش را ترک کند؛ و....Best Authentic Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News