بچه بیکاره‌

عنوانبچه بیکاره‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٧٦ک
پدیدآورندگانآکیم, یا
پدیدآورندگان همکارلمکول, فیدرو, آذر, ایرن
ناشرپروگرس‌
مکان انتشار[مسكو]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۱٦] ص‌
اندازه۲۲×۲۸س.م
پدیدآورندگان

یا آکیم؛ شکلها از فیدرو لمكول‌؛ ترجمه از ایرن آذر

موضوعادبیات ترجمه, ایرن آذر, شعر روسى, فیدرو لمكول‌, کتاب, منظومه داستانی, یا آکیم
گروه سنی(ب‌،ج‌)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

متن کامل

پستچی نامه‌ای برای بچه ای بیکار مى آورد ولی هیچ بچه‌ای را پیدا نمى کند که بیکار باشد و نامه را به او بدهد. نامه ای که در آن نوشته شده است‌:"ننگ بر بچه بیکار"، در دست پستچی می‌ماند.spy offers | シューズ