بررسی کمی و کیفی کتابهای منتشر شده در سال ۱۳۵۳ و تطبیق کتابها با هدفهای اصلی آموزش و پرورش

عنوانبررسی کمی و کیفی کتابهای منتشر شده در سال ۱۳۵۳ و تطبیق کتابها با هدفهای اصلی آموزش و پرورش
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانسرمدی, عباس, میرخواجوی, عبدالله, مشایخی, محمد
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تربیت معلم
سال انتشار۱۳۵۵
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۳۹ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما محمد مشایخی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
موضوعبرنامه های درسی, پایان نامه, عباس سرمدی, عبدالله میرخواجوی, کتاب درسی, کتابشناسی, محمد مشایخی, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرستی از کتاب های منتشر شده در سال ۵۳ و بررسی کمی و کیفی آن‌ها به همراه مقایسه‌ی کتاب‌های منتشر شده در سال‌های ۵۱ تا ۵۳ و تطبیق محتوای کتاب‌های منتشر شده در سال ۵۳ با هدف‌های اصلی آموزش و پرورش در طرح جدید نظام آموزشی.Sport media | Air Jordan