بررسی چند دهه بازنویسی از مثنوی

عنوانبررسی چند دهه بازنویسی از مثنوی
گونهمقاله
شماره دسترسی١١٢٨٦
نویسندگانپایور, جعفر
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-١٣٨٥

ناشرکتاب ماه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۸۰
تاریخ نشر

اردیبهشت ١٣٨٠

شماره

س ٤ ش ٧ (٤٣)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦-٢٢
موضوعبازنویسی, پایور، جعفر, جلال الدین محمد بن محمد مولوی, کتاب ماه کودک و نوجوان, مثنوی معنوی (کتاب), مقاله
متن کامل

شرح روش مولانا در بازنویسی حکایت های مثنوی، نقد و بررسی ۸ اثر بازنوشته ی مثنوی مولوی در مقایسه با اصل حکایت ها در کتاب مثنوی معنوی.Buy Kicks | Nike for Men