بررسی اصولی در کار ورزش مدارس (۳)

عنوانبررسی اصولی در کار ورزش مدارس (۳)
گونهمقاله
نویسندگانرفیعی, بیژن
عنوان فرعیانتخاب معاون پژوهش اولین قدم در راه سازندگی "
ناشرجوانان امروز
سال تولدنوشته شده
تاریخ نشر

[۱۳۴۸]

شماره

س۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۷
موضوعآموزش و پرورش, بیژن رفیعی, جوانان امروز, مدرسه ها, مقاله, ورزش
متن کامل

نقدی بر وضعیت ورزش در مدرسه ها و ضرورت توجه سرپرستان تربیت بدنی به ورزش و اختصاص بودجه ی کافی به مدرسه ها برای ورزش.