برای غنای ادبیات کودکان ایران چه باید کرد ؟

عنوانبرای غنای ادبیات کودکان ایران چه باید کرد ؟
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود, مشرف آزاد تهرانی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۲-۱۳۸۴

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

خرداد ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۰
پدیدآورندگان

م. آزاد

موضوعادبیات کودکان, ایران, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, م. آزاد, مشرف آزاد تهرانی، محمود, مقاله
متن کامل

بررسی کوتاهی از وضعیت ادبیات کودکان ایران و دیدگاه نویسندگان ادبیات بزرگسالان نسبت به آن. ارائه ی پیشنهادهای در زمینه ی جلب توجه نویسندگان موفق به حوزه ادبیات کودکان و فراهم آوردن شرایطی که کودکان به مطالعه روی آورند و انتشار کتاب در حوزه ادبیات کودکان و فروش آن رونق بگیرد.Best jordan Sneakers | Nike Shoes