برادران باهوش

عنوانبرادران باهوش
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٤٧ک
پدیدآورندگانبیستی, د
پدیدآورندگان همکاردانیا, محمد تقی
عنوان فرعیمجموعه ده داستان
ناشربامداد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه١٤١ص
اندازه١٧*٣/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

اثر د. بیستی؛ ترجمه محمدتقی دانیا

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های روسی, بامداد, د. بیستی, کتاب, مجموعه ها, محمدتقی دانیا
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

١٢٠ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۱۰ داستان، شامل: کماندار و خان تزار کین؛ کوه گوهران؛ برادران با هوش؛ و....bridgemedia | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD