بدون انتقاد کاری رو به تکامل نمی رود

عنوانبدون انتقاد کاری رو به تکامل نمی رود
گونهمقاله
نویسندگانمعزی (حسام الدوله), نجف علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

آذر ۱۳۲۳

شماره

س ۱۴ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶۷-۴۷۲
موضوعآموزش و پرورش, ایران, ماهنامه آموزش و پرورش, معزی، نجف علی (حسام الدوله), مقاله, مکتبخانه
متن کامل

نخست به انتقاد وفواید آن اشاره شده، در ادامه به شرح فرهنگ عمومی در پنجاه سال پیش در ایران که شامل مکتب‌خانه ، کتاب‌های کلاسیک ، طرز تدریس ، دورة متوسطه و تحصیلات عالیه آن دوره است می‌پردازد بعد از آن به شرح آموزش وپرورش درخانه‌ها که مربوط به خانواده‌های اعیان واشراف بوده پرداخته است .Authentic Sneakers | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify