اندیشه ها و آوازها : دایه زمین

عنواناندیشه ها و آوازها : دایه زمین
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۳-

ناشرپیك دانش آموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره ۱۲ ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۵]
موضوعادبيات تاليف, پیک دانش آموز, شعر, كیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی فصل بهار و تغییراتی که در طبیعت به وجود می آورد.