الیاس پیغمبر خدا

عنوانالیاس پیغمبر خدا
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٩٩ک
پدیدآورندگانراستگو, محمد حسن
پدیدآورندگان همکارمشیر, حسین
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٩ ص
اندازه٢٤*١٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته محمد حسن راستگو؛ نقاشی حسین مشیر

موضوعادبیات تالیف, حسین مشیر, داستان دینی, داستان فارسی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, کتاب, محمد حسن راستگو
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ ریال

تیراژ١٠٠٠٠ ن
متن کامل

مردم شهر "بعلبک" خدا را به فراموشى سپرده اند و به بت پرستی روی آورده اند و به دستور فرمانروا، "بعل" را که بت بزرگ شهر است پرستش مى‌کنند. در این شهر، پیرمرد خداشناس و نیکوکاری زندگى مى‌کند که باغ زیبایی دارد. زن فرمانروا مى‌خواهد باغ را به زور از صاحبش بگیرد. اما او مخالفت مى‌کند. سربازان فرمانروا او را مى‌کشند. خداوند بر آنان خشم مى‌گیرد. پیش از اینکه آنها را تنبیه کند، حضرت الیاس (ع) را مامور مى‌کند تا به ارشاد شان بپردازد. اما مردم به حرف های او توجه نمى‌کنند. الیاس از شهر مى‌رود. خدا مردم شهر را دچار قحطی و گرسنگی مى‌کند. مردم پیش الیاس مى‌روند و از او پوزش مى‌خواهند.affiliate tracking url | nike fashion