اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آی‍س‍وپ‌

عنواناف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آی‍س‍وپ‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۵۵۰ک
پدیدآورندگانازوپ,
تاریخ تولد - وفات

۵۶۴- ۶۲۰

پدیدآورندگان همکارآقاسی, گیورگیس
عنوان دیگر

عنوان اصلي: fables of Aesop

ناشربامداد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۱۱۹ص‌
اندازه۲۴*۵/۱۶
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ گ‍ی‍ورگ‍ی‍س‌ آق‍اس‍ی

موضوعادبیات ترجمه, ازوپ, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های یونانی, بامداد, کتاب, گ‍ی‍ورگ‍ی‍س‌ آق‍اس‍ی, گیورگیس‌ آقاسی, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۸۰ريال

نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌
تیراژ۲۰۰۰
متن کامل

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۹۷ داس‍ت‍ان‌، ش‍ام‍ل‌: ص‍ب‍ر و ب‍ردب‍اری‌؛ دوس‍ت‌ ی‍ا دش‍م‍ن‌؛ ع‍م‍ل‌ب‍رت‍ر از س‍خ‍ن‌؛ و....buy shoes | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov