افسانه های چینی

عنوانافسانه های چینی
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٣٠ک
پدیدآورندگان همکارکیدل مونرو, جان, حقیقت, ناهید, نیکپور, کامیار, نیکپور, مهیار
عنوان دیگر

منابع اصلی: Chinese myths and fantasies in Oxford myths and legends/Cyril Brich, Famous Chineses short stories/‎ Traslator Lin Yutang, Chinese fairly tales/‎ Leslie Bonnet

ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٢ج
اندازه٥/٢٣*٥/ ١٦ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه کامیار و مهیار نیکپور؛ نقاشی ها جان کیدل مونرو؛ ناهید حقیقت

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه پیدایش مواد, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه دینی, افسانه سحر آمیز, افسانه ها و قصه های چینی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, جان کیدل مونرو, کامیار و مهیار نیکپور, کتاب, مجموعه ها, ناهید حقیقت
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهملتها قصه می گویند؛ ٣و ٤
متن کامل

مجموعه ی داستان های چینی، شامل: گاو چگونه در روی زمین پیدا شد؛ غار پریان؛ مار گرسنه؛ و ...

Buy Kicks | New Releases Nike