افسانه های مجارستانی

عنوانافسانه های مجارستانی
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٠٤ک
پدیدآورندگانبنزس, اوژن
تاریخ تولد - وفات

١٩٠٥-

پدیدآورندگان همکارمیرعباسی, کاوه
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه٩١ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

از اوژن بنزس؛ ترجمه کاوه میرعباسی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های مجارستان, امیرکبیر،کتاب های طلایی, اوژن بنزس, کاوه میرعباسی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٩٠ ریال

عنوان کوتاهملتها قصه می گویند؛ ١٦
متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان، شامل: گاو حنایى؛ افسانه درخت افرا؛ هفت کلاغ؛ و...jordan release date | 『アディダス』に分類された記事一覧