افسانه های لائوسی و کامبوجی‌

عنوانافسانه های لائوسی و کامبوجی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٣٣ک
پدیدآورندگانپرشرون, موریس
تاریخ تولد - وفات

١٨٩١-

پدیدآورندگان همکارنیکپور, اردشیر
ناشرامیركبیر، كتابهای طلائی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه۱۴۶ ص‌
اندازه٥/١٦×٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

از موريس پرشرون؛ ترجمه اردشیر نیک پور

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه ها و قصه های کامبوجى, افسانه ها و قصه های لائوسى, امیرکبیر،کتاب های طلایی, کتاب, مجموعه ها, موریس پرشرون, موريس پرشرون
گروه سنی(ج‌،د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۶۰ریال‌

عنوان کوتاهملتها قصه می‌گويند؛ ۱۰
متن کامل

مجموعه ى ۹ داستان‌، شامل‌: دوازده دختر هیزم شکن تنگدست؛ آزارگریهای سوفئا؛ پوسته برنج؛ و....Asics footwear | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify