افسانه های آذربایجانی‌، ارمنی و گرجی‌

عنوانافسانه های آذربایجانی‌، ارمنی و گرجی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٢٦ک
پدیدآورندگان همکارداربین, رامونا, نیکپور, اردشیر
ناشرامیركبیر، كتابهای طلایی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۱۶۳ ص‌
اندازه۱۶×۲۳س.م.
پدیدآورندگان

نقاشى رامونا داربين؛ ترجمه اردشیر نیکپور

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, اردشیر نیکپور, افسانه ها و قصه های ارمنی, افسانه ها و قصه های گرجستانی, افسانه ها و قصه هاى آذربایجانى, افسانه ها و قصه هاى آذربايجانى, امیرکبیر،کتاب های طلایی, رامونا داربین, رامونا داربين, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ه،د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۲۳ریال‌

عنوان کوتاهملتها قصه می‌گويند؛ ۱۵
متن کامل

مجموعه ی ۱۲ داستان‌؛ شامل‌: تنبل‌، آقا محمد و چهل شیطان‌، شاهزاده حسن، و...Sports brands | Air Jordan