ادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: کتاب ساده، درست، ارزان

عنوانادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: کتاب ساده، درست، ارزان
گونهمقاله
شماره دسترسی١٢٧٩٨
نویسندگانقاضی, محمد
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٢-١٣٧٦

ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

١٥ آذر ١٣٥٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩
موضوعادبیات ترجمه, ادبیات كودكان, اطلاعات, قاضی، محمد, مقاله
متن کامل

اشاره به نکاتی درباره ی ترجمه ی کتاب برای کودکان و نوجوانان و همچنین بهای کتاب ها.Sports Shoes | Nike Air Max 270