اتل متل توتوله : تصویر جعفر تجارتچی ...

عنواناتل متل توتوله : تصویر جعفر تجارتچی ...
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۲۳م
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرراهنمای كتاب
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۱

شماره

س ۵ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹۸-۳۰۰
موضوعتجارتچی، جعفر, توران میرهادی (خمارلو), جعفر تجارتچی, راهنمای کتاب, قصه اتل متل توتوله (كتاب), قصه خاله سوسكه و آقا موشه (كتاب), قصه موش دم بریده (كتاب), قصه نارنج و ترنج (كتاب), مقاله, منابع نوشتاری, نقد هنری, نیل (ناشر)
متن کامل

نقد و بررسی تصویرگری چهار کتاب «قصه خاله سوسکه و آقا موشه»، «قصه نارنج و ترنج»، «قصه موش دم بریده» و «قصه اتل متل توتوله» که جعفر تجارتچی تصویرگری آن ها را انجام داده است و از سوی انتشارات نیل منتشر شده اند.latest Running Sneakers | Nike