آورده اند که، فردوسی...

عنوانآورده اند که، فردوسی...
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٢ک
پدیدآورندگاناخوان ثالث, مهدی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٧-١٣٦٩

پدیدآورندگان همکارصادقی, علی اکبر
عنوان فرعیزندگی راستین در افسانه ها
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه[٢٦] ص
اندازه۲۵*۲۵ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی مهدی اخوان ثالث؛ نقاشی از علی اکبر صادقی

موضوعادبیات تالیف, سرگذشتنامه مستند, علی اکبر صادقی, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, مهدی اخوان ثالث
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ريال شميز و ۶۵ ريال‏اعلا.

متن کامل

چگونگی پدیدآوردن شاهنامه و کسانی که از آن تاثیر گرفته اند و نیز درگیری فردوسی با سلطان محمود غزنوی.bridge media | Nike