آواز کتاب

عنوانآواز کتاب
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۴۳
تاریخ نشر

یکشنبه ٨ آذر ١٣٤٣

شماره

س ٨ ش ٤٠٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩
موضوععباس یمینی شریف, کیهان بچه ها, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان کتاب که از فایده های خودش می گوید و اینکه از همه چیز و همه جا و همه کس، حرفی برای گفتن دارد و انسان ها را آگاه می کند.Authentic Sneakers | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth