آوازها و اندیشه ها : تندرستی، تندرستی

عنوانآوازها و اندیشه ها : تندرستی، تندرستی
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۳-

ناشرپیك دانش آموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول اسفند ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره ۱۲ ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک دانش آموز, كیانوش، محمود, مقاله, منظومه دینی
متن کامل

شعری از زبان یک کودک که بیمار بوده و اکنون که سلامتی خود را بازیافته است، خدا را به خاطر بهره مند شدن از نعمت بزرگ سلامتی شکر می کند.Mysneakers | Footwear