آموزش زبان خارجی به بچه‌ها

عنوانآموزش زبان خارجی به بچه‌ها
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳-۲۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش زبان دوم, آموزش زبان مادری, مقاله, مکتب مام, ولفانگ مایر
متن کامل

آموزش همزمان دو زبان مادری و خارجی به کودکان یک تا دو ساله از نظر پروفسور ولفگانگ مایر .