یاری نه آموزگاری: چگونه می توان به درس بچه ها کمک کرد

عنوانیاری نه آموزگاری: چگونه می توان به درس بچه ها کمک کرد
گونهمقاله
نویسندگانرحمانی, محمود
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶-۴۹
موضوعتکالیف درسی, محمود رحمانی, مشارکت والدین, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی چگونگی یاری والدین به کودکان در انجام تکالیف درسی و روش صحیح این کار.