یادی از صمد

عنوانیادی از صمد
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگاندولت آبادی, بهروز
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۳۱ فروردین ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۴-۵، ۳۴]
وضعیت رنگ

مصور، عکس، طرح

موضوعدولت آبادی، بهروز, صمد بهرنگی, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

بیان خاطراتی از صمد بهرنگی و زندگی اش در کنار مردم روستا.Best Sneakers | Nike, adidas, Converse & More