یادی از صبحی : بچه ها سلام

عنوانیادی از صبحی : بچه ها سلام
گونهمقاله
ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

یکشنبه ٢٧ آبان ١٣٤١

شماره

س ٦ ش ٣٠٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٣]
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعکیهان بچه ها, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

اشاره به آغاز قصه گویی صبحی در رادیو در سال ۱۳۱۹ و نقش او در آموزش و پرورش نسل نو و اشاره به همکاری اش با مجله ی کیهان بچه ها، به مناسبت درگذشت او در پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۴۱.best Running shoes brand | Nike Off-White