یادمان مارگری سروریان

عنوانیادمان مارگری سروریان
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٩٢٨
نویسندگانماردیروسیان, آرسینه
تاریخ تولد - وفات

١٣٣٤-

ناشرنامه مربی
سال تولد۱۳۷۶
تاریخ نشر

مهر ١٣٧٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٧-٢٨
موضوعارامنه, سارواریان، مارگاریت, سرگذشتنامه, کودکستان مانگاگان بالاد, كودكستان ها, ماردیروسیان، آرسینه, مربیان
متن کامل

شرح حال مارگارت سروریان (هارطونیان) مربی مراکز پیش دبستانی ارامنه و بنیان گذار کودکستان مانگاگان بالاد (کاخ کودکان) در تهران.Nike Sneakers | Sneakers Nike Shoes