یادمان: البیس فراهیان

عنوانیادمان: البیس فراهیان
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٩٢٩
نویسندگانماردیروسیان, آرسینه
تاریخ تولد - وفات

١٣٣٤-

ناشرنامه مربی
سال تولد۱۳۷۶
تاریخ نشر

اسفند ١٣٧٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٦-٢٨
موضوعارامنه, سرگذشتنامه, فراهیان، البیس, کودکستان کوشش, كودكستان ها, ماردیروسیان، آرسینه, مربیان
متن کامل

شرح حال البیس فراهیان، مربی مراکز پیش دبستانی ارامنه و بنیان گذار کودکستان کوشش در تهران.