گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ اک‍اب‍ر

عنوانگ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ اک‍اب‍ر
گونهسند
شماره دسترسی۲۶۶ت‌
فرستندهوزارت فرهنگ. ادراه تعلیمات اکابر,
گیرندهابراهیمی آب بندان, کلثوم
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۳۱تیر ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور (عکس، سیاه وسفید)

موضوعسند, کلثوم ابراهیمی آب بندان, منابع نوشتاری, وزارت فرهنگ ،ادراه تعلیمات اکابر
متن کامل

گ‍واه‍ی‍ن‍امه‌ پ‍ای‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ اک‍اب‍ر کلثوم ابراهیمی آب بندان از دب‍س‍ت‍ان‌ ق‍اب‍وس‍ی‌ با مهر وامضای مدیر آموزشگاه اکابرورئیس اداره تعلیمات .Sports News | Air Jordan Release Dates 2020