گواهی نامه پایان تحصیلات سه سال اول متوسطه

عنوانگواهی نامه پایان تحصیلات سه سال اول متوسطه
گونهسند
شماره دسترسی۲۹۸ت‌
فرستندهوزارت فرهنگ,
گیرندهوزارت فرهنگ,
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۳۳
تاریخ نشر

تیر۱۳۳۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
وضعیت رنگ

مصور(عکس ، سیاه وسفید )

موضوعسند, گواهی نامه پایان تحصیلات سه سال اول متوسطه, منابع نوشتاری, وزارت فرهنگ, وزارت فرهنگ و ارشاد
متن کامل

گواهی نامه پایان تحصیلات سه سال اول متوسطه ایویلنا سدراک گریگوریان دانش آموز داوطلب دبیرستان
بامهروامضای رئیس اداره امتحانات ووزیرفرهنگ