گنجینه قیمتی

عنوانگنجینه قیمتی
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۲۴

شماره

دوره۴ ش۲۲ (۱۶۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم نصرالله شاهرخی

موضوعترقی, داستان ماجرایی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

روبن و ژیل خواهر و برادرند. آنها با شرکت در یک حراج نقشه ی گنجی را می یابند و به دنبال یافتن گنج، ماجراهای وحشتناکی را در جنگل پشت سر می گذارند. در این میان پیرمردی را از دست دزدان نجات می دهند و پیرمرد که گنج را یافته است به عنوان پاداش نیمی از گنج را به روبن و ژیل می دهد.bridgemedia | Nike Air Max 270